A gyászértesítők és gyászjelentések tetszőleges szövegezéssel rendelhetők. Az alábbiakban a szöveg megfogalmazásához olvashatnak néhány inspirációt.
 • Gyászértesítő szöveg 001.

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  2018. január 16-án, életének 95. évében elhunyt.
  Felejthetetlen halottunk temetése a római katolikus egyház szertartása szerint
  2018. február 20-án 14.00 órakor a Farkasréti temetőben lesz.

 • Gyászértesítő szöveg 002.

  Fájdalommal tudatjuk, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  született VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  2018. január 10-én, életének 99. évében hosszú betegség után elhunyt.
  Utolsó útjára 2018. január 20-án 14.00 órakor a Fiumei úti sírkertben kísérjük.

 • Gyászértesítő szöveg 003.

  Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal,
  akik szerették és ismerték, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  született VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  türelemmel viselt hosszú betegség után
  életének XX. évében hazatért megváltó Urához.
  Szeretett halottunktól 20XX. XXXXXXXX XX-án XX.XX órakor veszünk végső búcsút a XXXXXXX temető ravatalozójában.

 • Gyászértesítő szöveg 004.

  Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  született VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  20XX. XXXXXXXX XX-án, XX. éves korában
  tragikus hirtelenséggel örökre itt hagyott bennünket.
  A gyászistentisztelet 20XX. XXXXXXXX XX-án XX.XX órakor a XXXXXXX templomban lesz.

 • Gyászértesítő szöveg 005.

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,akik ismerték és szerették, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  született VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  életének XX. évében, hosszú szenvedés után, 20XX. XXXXXXXX 1-én
  végleg eltávozott közülünk.
  Drága halottunkat 2000. október 10-én, 12.30 órakor a Farkasréti Temető ravatalozójából a református egyház szertartása szerint kísérjük utolsó útjára.

 • Gyászértesítő szöveg 006.

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség és nagymama
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  született VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  20XX. XXXXXXXX 1-én, életének XX. évében
  távozott közülünk.
  Utolsó útjára az Óbudai temetőben kísérhetik el mindazok, akik
  részt vesznek a 2000. október 10-én, 12.30 órakor kezdődő temetésén.

 • Gyászértesítő szöveg 007.

  XXXX YYYY
  Isten akaratában megnyugodva
  20XX. XXXXXXX 1-én, életének XX. éves korában elhunyt.
  Végső búcsúztatására 20XX. XXXXXXX 1-én, 12.00 órakor kerül sor
  a Farkasréti temető főbejárati ravatalozójában (Bp., XII. ker. Németvölgyi út 99.).
  Lelki üdvösségéért tartandó gyászmise 2000. október 12-én, 17.00 órakor lesz
  a Szent Szabina kápolnában (Bp., XI. ker. Péterhegyi út 67.).

 • Gyászértesítő szöveg H001.

  Fájdalommal tudatjuk, hogy
  XXXX YYYY
  született XXX YYY
  20XX. XXXXXXXX XX-án, életének XX. évében hosszú betegség után elhunyt.
  Hamvasztás utáni búcsúztatója
  20XX. XXXXXXXX XX-án XX.XX órakor a XXXXXXX urnatemetőben lesz.

  Az urnatemető sajátos jellege miatt, kegyeletünk kifejezése csak egy-egy szál virággal lehetséges.

 • Gyászértesítő szöveg H002.

  Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy
  küzdelmes és munkás életútja végén, türelemmel viselt, hosszú betegség után
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  gyógyszerész
  2000. október 1-én, életének XX évében itt hagyott bennünket.
  Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása
  2000. október 10-én, déli 12.00 órakor, a római katolikus egyház szertartása szerint
  a Megyeri úti temetőben (Budapest, IV. kerület Megyeri út 49.) lesz.
  Hamvait akaratának megfelelően, szülei sírjába temetjük.
  Elhunytunk lelki üdvéért az engesztelő szentmise bemutatása
  2000. október 10-én, délután 16.00 órakor az Angolkisasszonyok templomában
  (Budapest, V. kerület Váczi utca 47/b) történik.

 • Gyászértesítő szöveg H003.

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  született VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  2000. október 1-én, XX. éves korában súlyos betegség után békésen, csendesen elhunyt.
  Drága halottunk hamvait 2000. október 10-én 12.30 órakor
  a rákoskeresztúri Új Köztemető ravatalozójából
  a római katolikus egyház szertartása szerint kísérjük utolsó útjára.
  A megboldogult lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot
  2000. október 10-én, 17.30 órakor mutatjuk be a Bakáts téri templomban.

 • Gyászértesítő szöveg H004.

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  özvegy XXXX YYYY született XXX YYY
  2000. október 1-én, életének XX. évében hosszú szenvedés után elhunyt.
  Felejthetetlen halottunk hamvait 2000. október 10-én, 12.00 órakor,
  – kérésének tiszteletben tartásával – szűk családi körben, a református egyház szertartása szerint, a Fiumei úti temetőben helyezzük végső nyugalomra.
  Emléke szívünkben él!
  Istentisztelet:
  a ….. Templomban, 2000. október 12-én, 11.00 órakor

 • Gyászértesítő szöveg H005.

  Szomorúan tudatjuk, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  2000. október 1-én elhunyt.
  Hamvasztás utáni búcsúztatása 2000. október 10-én, 12.30 órakor lesz
  a Fiumei úti Sírkert ravatalozójában,
  Kerepesi temető, 1081 Budapest, Fiumei út 16.

 • Gyászértesítő szöveg H006.

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  gyémántdiplomás mérnök
  életének XX. évében, 2000. október 1-én elhunyt.
  Hamvait – a lelki üdvéért mondott szentmise után –
  a Bp., VIII. ker. Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia templomban
  helyezzük örök nyugalomra.
  A szentmise 2000. október 10-én, 11.00 órakor kezdődik.

 • Gyászértesítő szöveg H007.

  Fájdalommal és végtelen szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  2000. október 1-én, rövid szenvedés után, életének XX. évében ithagyott bennünket.
  Drága halottunkat 2000. október 10-én, 12.30 órakor az Óbudai temető (Bp., III. ker. Bécsi út 365-371.) szóróparcellájában,
  a római katolikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra.

 • Gyászértesítő szöveg H008.

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
  életének XX. évében, 2000. október 1-én elhunyt.
  Hamvasztás után, folyó év október 10-én, 14.30 órakor
  a Farkasréti Temető ravatalozójából helyeztetjük örök nyugalomra.
  2000. október 15-én, 8.30 órakor kezdődő istentiszteleten búcsúztatjuk
  a Leányfalusi Református Templomban.
  A gyászoló család

 • Búcsúzó mondat 001.

  Drága emléke szívünkben él!

 • Búcsúzó mondat 002.

  Drága emléke szívünkben örökké él.

 • Búcsúzó mondat 003.

  Emlékét szeretettel őrizzük.

 • Búcsúzó mondat 004.

  Nyugodjék békében!

 • Búcsúzó mondat 005.

  Emlékét szívünkben őrizzük.

 • Búcsúzó mondat 006.

  Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,

  nekünk nem haltál meg csak álmodni mentél.

 • Búcsúzó mondat 007.

  Szívünkben kegyelettel és szeretettel megőrizzük.

 • Búcsúzó mondat 008.

  Emléke legyen áldott!

 • Búcsúzó mondat 009.

  Hálával és szeretettel gondolunk rá.

 • Búcsúzó mondat 010.

  Irgalmas Isten, adj neki örök nyugodalmat!

 • Virágok mellőzése 001.

  Kérjük, hogy kegyeletüket csak egy szál virággal fejezzék ki.

 • Virágok mellőzése 002.

  Kérünk, csak egy szál virággal emlékezzünk.

 • Virágok mellőzése 003.

  Az urnatemető jellege miatt, kérjük a koszorúk, virágcsokrok mellőzését.

 • Virágok mellőzése 004.

  A szórótemetés jellege miatt kérjük, hogy csak egy szál virággal emlékezzünk.

 • Virágok mellőzése 005.

  Kérünk, hogy kegyeletedet egy szál virággal fejezd ki.

 • Virágok mellőzése 006.

  Eltávozott szerettünket kedvenc virágjával, egy szál fehér rózsával búcsúztasd.

 • Virágok mellőzése 007.

  A szertartáson egy-egy szál virággal emlékezünk.

 • Virágok mellőzése 008.

  Az urnatemető jellege miatt csak egy szál virág elhelyezése lehetséges.

 • Virágok mellőzése 009.

  Az urnatemető jellege miatt kérjük, koszorú helyett egy szál virágot hozzanak.

 • Baleset 001.

  tragikus hirtelenséggel távozott közülünk

 • Időskor 001.

  békésen, csendben elaludt

 • Időskor 002.

  békés szívvel eltávozott közülünk

 • Időskor 003.

  örökre elaludt…

 • Időskor 004.

  szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének

 • Betegség 001.

  hosszan tartó, súlyos betegség után…

 • Betegség 002.

  rövid szenvedés után elhunyt.

 • Betegség 003.

  türelemmel viselt, hosszú szenvedés után…

 • Betegség 004.

  méltósággal viselt, hosszú, súlyos betegség után örök nyugalomra tért.

 • Betegség 005.

  türelemmel viselt megpróbáltatások után örökre elaludt.

 • Halotti tor 001.

  A szertartást követően szeretettel várunk benneteket
  családi emlékezésre a Laguna Étterembe.
  (XXI. ker. Budapest, Árpád u. 1.
  Csepeli Munkásotthon)

 • Halotti tor 002.

  A temetés után szeretettel várunk
  megemlékező beszélgetésre.

  Cím: 9999 Budapest, Valamilyen utca 9.

 • Halotti tor 003.

  A szertartást követően szeretettel várunk
  családi emlékezésre a Gulliver Étterembe.
  (1191 Budapest, Üllői út 208.)

 • Halotti tor 004.

  Édesanya örömére a szertartás után kis családi együttlétre, emlékezésre
  és svédasztalos ebédre várunk a Tanne étterembe.
  (Budakeszi, Esze Tamás utca 6.)

 • Halotti tor 005.

  A gyászszertartást követő családi és baráti megemlékezésen
  a Szent Gellért Plébánia dísztermében, számítunk együttérző részvételére.

 • Halotti tor 006.

  Vezetéknév Keresztnév és családja
  szeretettel meghívják Önt a gyászmisét követő
  agapéra, du 16.30-tól a SAS Club Hotel Étterembe.
  Cím: 1121 Budapest, Törökbálinti út 51-53.

 • Halotti tor 007.

  Az egyházi búcsúztatások után,
  szeretettel várjuk Önt és kedves családját
  a közös emlékezésre.

 • Halotti tor 008.

  Szeretettel várunk a gyászszertartás után tartandó
  megemlékezésre a Jardinette étterembe.
  (1112 Budapest, Németvölgyi út 136.)

 • Halotti tor 009.

  A temetői megemlékezés után,
  szeretettel várjuk Önt és kedves családját,
  az Evangélikus Gyülekezeti Házban tartandó szeretetvendégségre.
  Kecskemét, Arany János u. 1.

 • Halotti tor 010.

  Szeretettel meghívunk benneteket
  a szertartás utáni közös emlékezésre
  a Kemencés Kert Étterembe
  Budapest, III. kerület Vörösvári út 131.

 • Halotti tor 011.

  A temetői megemlékezést követően
  szeretettel várjuk Önt és kedves családját,
  a temető bejáratával szemben levő
  Farkasrét Kertvendéglő különtermébe.

 • Halotti tor 012.

  A szertartás utáni megemlékezésre
  családoddal együtt
  szeretettel várunk az otthonunkba.